Elegant Themes trọn đời

200,000 

  • Sản phẩm bao gồm Divi Theme, Divi Builder Plugin, Extra, Bloom, Monarch (Nếu sản phẩm bạn cần không có ở đây, vui lòng inbox page để kiểm tra trước)
  • Thời hạn lifetime, kích hoạt vô hạn website
  • Bạn sẽ nhận được
    • File Themes gửi qua Google Drive
    • Username & API Keys
  • Mình không bàn giao username/password tài khoản để tránh bị lộ
  • Các bạn upload file themes lên Website, sau đó kích hoạt bằng Username & API Keys mình đưa, update thoải mái
- +
Danh mục: