Tài khoản Adobe All Apps

500,000 850,000 

  1. Tài khoản Adobe For Team hoặc Adobe Enterprise
  2. Sử dụng được trên 2 thiết bị
  3. Với tài khoản chính chủ, Bạn vui lòng điền địa chỉ Email vào ô Email của đơn hàng
  4. Sử dụng toàn bộ các ứng dụng của Adobe, trừ bộ app Substance 3D
  5. Hết hạn có thể gia hạn
  6. Bảo hành full time, đổi mới tài khoản hoặc hoàn tiền tính trên thời gian chưa sử dụng
  7. Riêng với tài khoản cấp sẵn, các bạn chỉ được phép thay đổi mật khẩu & thêm email dự phòng. NGHIÊM CẤM ADD SỐ ĐIỆN THOẠI HOẶC ĐỔI EMAIL CHÍNH. Nếu vi phạm sẽ bị thu hồi acc & không hoàn lại tiền
  8. Tài khoản NO CLOUD không dùng được trên iPad & một số tính năng liên quan tới Cloud
  9. Không bảo hành, đảm bảo gì với dữ liệu lưu trên Adobe Cloud, các bạn vui lòng lưu trữ lên các nền tảng khác hoặc tự backup
- +
Mã: N/A Danh mục: